Trip Advisor Cert.Viator Badge

תנאי החברה

תנאי החברה

 • כל המחירים הינם בשקל חדש.
 • כל הסיורים מבוטחים.
 • אין ההנהלה אחראית על כל אובדן, פגיעה או נזק, המשתתפים הם האחראיים הבלעדיים לשלומם ולחפציהם.
 • אין מגבלת מינימום למספר המשתתפים.
 • צרכים מיוחדים: מגבלות הליכה, כיסא גלגלים וכד' יש לתאם מראש.
 • שדרוגים אפשריים בסיורים פרטיים בלבד.
 • נשמח לבצע הדרכה גם בשפות זרות (שאינן אנגלית)– בתוספת תשלום ובתיאום מראש.
 • הסיורים שלנו יוצאים בשמש ובגשם ביטול סיורים עקב תנאי מזג אויר נתון לשיקול החברה.

תנאי ביטול

 • כל ביטול חייב בהודעה בכתב במייל:
  office@betelavivtours.com
  או בוואטס-אפ: 052-6458779
 • כל ביטול יהיה כרוך בעלויות עמלות האשראי/ סליקה, דמי טיפול וכל היוצא בזה בסך 10% מסך העסקה.
 • במקרה של ביטול עד 14 ימים לפני מועד הסיור, ללא עלות דמי ביטול.
 • במקרה של ביטול בין 14 ימים ועד 72 שעות לפני מועד הסיור, ישולמו דמי ביטול ע"ס 30% .
 • במקרה של ביטול בין 72 שעות ל 24 שעות לפני מועד הסיור, ישולמו דמי ביטול ע"ס 50% .
 • במקרה של אי הגעה או ביטול בתוך 24 שעות לפני מועד הסיור, ייגבה תשלום מלא וללא אפשרות להחזר או שיפוי כלשהו.

  * ההחזר יבוצע בתוך 30 ימים מיום קבלת
  הבקשה בכתב

נשמח לעמוד לרשותכם
לכל שאלה או בקשה
צוות Be Tel Aviv Tours